Цикл лекцій «Українське мистецтво від давнини до наших днів»

ukrainer-in-karlsruhe.

Сердечнo запрошуємо на цикл лекцій автора Назара Козака, старшого наукового співробітника відділу мистецтвознавства Інституту народознавства НАН України, автора монографії «Образ і влада: Княжі портрети в мистецтві Київської Русі XI ст.» (Львів, 2007) та інші статті з історії середньовічного та сучасного мистецтва.

Веб-сайт:https://ethnology-lviv.academia.edu/NazarKozak

Детальніше про багатство нашого національного мистецтва та його живий зв’язок із мистецтвом інших європейських народів буде розказано в циклі лекцій.